Registru evidență clienți
Conform ordinului Nr. 966 / 29.05.2020 al Ministerului Sanatații - Capitolul 2, Art. 5, litera L
Existenta unui registru de evidenta a rezervarilor clienților, astfel încât în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-Cov-2 în rândul clienților unitații de alimentație, să existe date concrete pe baza carora să poată fi efectuată ancheta epidemiologica.
Locatie:KOVILTIR-Str SOSEAUA NORDULUI102-104 ,Parc Herastrau
Notă - Datele acestui registru rămân confidențiale și vor fi prezentate doar organelor abilitate în cazul unei anchete epidemologice sau al unui control tematic.